Prihláška: Exekučné konanie (video presnos Krajský súd v Žiline)

Podujatie číslo:
2020/KSP/19/JA SR/video prenos Krajský súd v Žiline
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
16. 02. 2020
Názov podujatia:
Exekučné konanie (video presnos Krajský súd v Žiline)
Miesto konania:
Krajský súd v Žiline, Orolská 3, 010 01 Žilina, 4. poschodie, zasadacia miestnosť č. dv. 408 (VIDEO PRENOS NA KS)