Prihláška: Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Dolný Kubín)

Podujatie číslo:
2020/KSP/19/JA SR/video prenos Okresný súd Dolný Kubín
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Dolný Kubín)
Miesto konania:
Okresný súd Dolný Kubín, Radlinského 36, 026 25 Dolný Kubín