Prihláška: Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Martin)

Podujatie číslo:
2020/KSP/19/JA SR/video prenos Okresný súd Martin
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Martin)
Miesto konania:
Okresný súd Martin, E. B. Lukáča 2A 1, 036 61 Martin