Prihláška: Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Liptovský Mikuláš)

Podujatie číslo:
2020/KSP/19/JA SR/video prenos Okresný súd Liptovský Mikuláš
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Liptovský Mikuláš)
Miesto konania:
Okresný súd Liptovský Mikuláš, Tomášikova 5, 031 33 Liptovský Mikuláš