Prihláška: Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Ružomberok)

Podujatie číslo:
2020/KSP/19/JA SR/video prenos Okresný súd Ružomberok
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Ružomberok)
Miesto konania:
Okresný súd Ružomberk, Dončova 8, 034 01 Ružomberok