Prihláška: Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Nitra)

Podujatie číslo:
2020/KSP/19/JA SR/video prenos Okresný súd Nitra
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
09. 02. 2020
Názov podujatia:
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Nitra)
Miesto konania:
Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 950 48 Nitra