Prihláška: Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Topoľčany)

Podujatie číslo:
2020/KSP/19/JA SR/video prenos Okresný súd Topoľčany
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Topoľčany)
Miesto konania:
Okresný súd Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika 2238/55, 955 15 Topoľčany