Prihláška: Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Komárno)

Podujatie číslo:
2020/KSP/19/JA SR/video prenos Okresný súd Komárno
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Komárno)
Miesto konania:
Okresný súd Komárno, Pohraničná 6, 945 35 Komárno