Prihláška: Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Levice)

Podujatie číslo:
2020/KSP/19/JA SR/video prenos Okresný súd Levice
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Levice)
Miesto konania:
Okresný súd Levice, Kalvínske nám. 7, 934 31 Levice