Prihláška: Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Nové Zámky)

Podujatie číslo:
2020/KSP/19/JA SR/video prenos Okresný súd Nové Zámky
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Nové Zámky)
Miesto konania:
Okresný súd Nové Zámky, Rákocziho 15, 940 16 Nové Zámky