Prihláška: Exekučné konanie (video presnos Krajský súd v Trenčíne)

Podujatie číslo:
2020/KSP/19/JA SR/video prenos Krajský súd v Trenčíne
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Exekučné konanie (video presnos Krajský súd v Trenčíne)
Miesto konania:
Krajský súd v Trenčíne, Námestie svätej Anny 28, 911 50 Trenčín