Prihláška: Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Nové Mesto nad Váhom)

Podujatie číslo:
2020/KSP/19/JA SR/video prenos Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Nové Mesto nad Váhom)
Miesto konania:
Okresný súd Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 37, 915 19 Nové Mesto nad Váhom