Prihláška: Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Považská Bystrica)

Podujatie číslo:
2020/KSP/19/JA SR/video prenos Okresný súd Považská Bystrica
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Považská Bystrica)
Miesto konania:
Okresný súd Považská Bystrica, Štúrova 1/2, 017 33 Považská Bystrica