Prihláška: Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Partizánske)

Podujatie číslo:
2020/KSP/19/JA SR/video prenos Okresný súd Partizánske
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
14. 01. 2020
Názov podujatia:
Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Partizánske)
Miesto konania:
Okresný súd Partizánske, ulica 1. Mája 225/4, 958 26 Partizánske