Prihláška: Špecializované trojdňové vzdelávanie v anglickom jazyku (Village resort Hanuliak, Belá), OP EVS

Podujatie číslo:
2020/KSP/56/OP EVS
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
17. 02. 2020
Názov podujatia:
Špecializované trojdňové vzdelávanie v anglickom jazyku (Village resort Hanuliak, Belá), OP EVS
Miesto konania:
Village resort Hanuliak, Oslobodenia 1071/118, 013 05 Belá