Prihláška: Špecifiká vedenia rozhovoru s dieťaťom v náročnej životnej situácii (ONLINE)

Podujatie číslo:
2023/KSP/44/JA SR
Posledný deň na(1) zaslanie prihlášky:
20. 03. 2023
Názov podujatia:
Špecifiká vedenia rozhovoru s dieťaťom v náročnej životnej situácii (ONLINE)
Miesto konania:
ONLINE