AUGUST 2020 - prehľad podujatí v rámci projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“

Dátum konania: 03. august 2020 - 07. august 2020

Názov podujatia: Letná jazyková škola: Francúzsky jazyk

Miesto konania: Village resort Hanuliak, Oslobodenia 1071/118, 013 05 Belá

Lektori podujatia: Zdeněk Havlíček, PhDr. Mgr.; Pavla Kellnerová, PaeDr. Mgr.

 

Dátum konania: 03. august 2020 - 07. august 2020

Názov podujatia: Letná jazyková škola: Anglický jazyk

Miesto konania: Village resort Hanuliak, Oslobodenia 1071/118, 013 05 Belá

Lektori podujatia: Denisa Petriláková, EJTN Expert Linguist, M.A., Lic. Dip. TEFLA; Táňa Vybíralová, M.A.

 

Dátum konania: 10. august 2020 - 14. august 2020

Názov podujatia: Letná jazyková škola: Anglický jazyk

Miesto konania: Village resort Hanuliak, Oslobodenia 1071/118, 013 05 Belá

Lektori podujatia: Denisa Petriláková, EJTN Expert Linguist, M.A., Lic. Dip. TEFLA; Táňa Vybíralová, M.A.; Zdeněk Havlíček, PhDr. Mgr.