DECEMBER 2020 - PREHĽAD PODUJATÍ V RÁMCI PROJEKTU „ROZVOJ SYSTÉMU ŠPECIALIZOVANÉHO VZDELÁVANIA SUDCOV A JUSTIČNÝCH ZAMESTNANCOV“

Dátum konania: 02. december 2020 - 04. december 2020

Názov podujatia: Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí

Miesto konania: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektori podujatia: doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., doc. PhDr. Gabriela Mikulášková, PhD., JUDr. Peter Rajňák

 

Dátum konania: 03. december 2020

Názov podujatia: Vedenie hlavného pojednávania

Miesto konania: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektori podujatia: JUDr. Ján Hrubala, Mgr. Zuzana Vasičáková Očenášová, MSc.

 

Dátum konania: 07. december 2020

Názov podujatia: Zmluvy uzatvárané prostredníctvom elektronických platforiem

Miesto konania: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektori podujatia: doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. LL.M., doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.

 

Dátum konania: 09. december 2020 - 11. december 2020

Názov podujatia: Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí

Miesto konania: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektori podujatia: doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD., doc. PhDr. Gabriela Mikulášková, PhD., JUDr. Peter Rajňák

 

Dátum konania: 09. december 2020

Názov podujatia: Krízová komunikácia (KE, PO)

Miesto konania: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektor podujatia: Ing. Marek Trubač

 

Dátum konania: 10. december 2020

Názov podujatia: Reč tela, sebaovládanie a imidž osobnosti (KE, PO)

Miesto konania: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektor podujatia: Ing. Marek Trubač

 

Dátum konania: 10. december 2020 - 11. december 2020

Názov podujatia: Medicínsko-právne otázky v rozhodovacej praxi súdov 

Miesto konania: ONLINE - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM

Lektori podujatia: JUDr. Ivan Humeník, PhD., JUDr. Katarína Tomková