Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2013

32. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (23. - 24.01.2013) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (23. - 24.01.2013) - TU

Prezenčná listina (23. - 24.01.2013) - TU

 

33. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (20.03.2013) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (20.03.2013) - TU

Prezenčná listina (20.03.2013) - TU

 

34. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (16.5.2013) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (16.5.2013) - TU

Prezenčná listina (16.5.2013) - TU

 

35. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (6.6.2013) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (6.6.2013) - TU

Prezenčná listina (6.6.2013) - TU

 

36. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (19.9.2013) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (19.9.2013) - TU

Prezenčná listina (19.9.2013) - TU

 

37. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (7.11.2013) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (7.11.2013) - TU

Prezenčná listina (7.11.2013) - TU