Exekučné konanie (video presnos Okresný súd Banská Bystrica)

Číslo
2020/KSP/19/JA SR/video prenos Okresný súd Banská Bystrica
Druh
jednodenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
  • Vzhľadom na zvýšenie efektivity vzdelávacieho podujatia, si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie podnetných pripomienok, okruhov alebo konkrétnych otázok, ktoré Vás najviac zaujímajú v rámci predmetnej témy, na e-mailovú adresu gabriela.urbanska@justice.sk, a to v termíne do 15. januára 2020.
  • Program vzdelávacieho podujatia
  • Lektori: JUDr. Martin Maliar (generálny riaditeľ sekcie civilného práva, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky), JUDr. Daniel Ivanko, PhD. (podpredseda Okresného súdu Banská Bystrica), JUDr. Ing. Miroslav Paller (prezident Slovenskej komory exekútorov), doc. JUDr. Alexandra Löwy PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra občianskeho práva; advokát)
  • Cieľová skupina:  sudcovia, vyšší súdni úradníci, justiční čakatelia
  • Zodpovedný koordinátor
    PhDr. Gabriela Urbanská, vedúca útvaru justičného vzdelávania, tel. č.: 033/88 18 313, 0911 960 972, e-mail: gabriela.urbanska@justice.sk