Zasadnutia rady

 

INFORMÁCIE O ZASADNUTIACH RADY JUSTIČNEJ AKADÉMIE (rok 2021):

 

10. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (10.02.2021) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (10.02.2021) - TU

 

11. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (17.03.2021) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (17.03.2021) - TU

 

12. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (16.06.2021) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (16.06.2021) - TU

 

13. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (23.09.2021) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (23.09.2021) - TU

 


 

INFORMÁCIE O ZASADNUTIACH RADY JUSTIČNEJ AKADÉMIE (HISTÓRIA)

Zasadnutia Rady Justičnej akadémie v roku 2020

Zasadnutia Rady Justičnej akadémie v roku 2019

Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2018

Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2017

Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2016

Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2015

Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2014

Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2013

Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2012

Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2011

Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2010

Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2009

Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2008