Zasadnutia rady

 

INFORMÁCIE O ZASADNUTIACH RADY JUSTIČNEJ AKADÉMIE (rok 2024):

 

23. zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (14.03.2024) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (14.03.2024) - TU

 

24. zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (06.06.-07.06.2024) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (06.06.2024) - TU