Zasadnutia rady

 

INFORMÁCIE O ZASADNUTIACH RADY JUSTIČNEJ AKADÉMIE (rok 2022):

 

Mimoriadne zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (13.01.2022) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (13.01.2022) - TU

 

15. zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (17.03.2022-18.03.2022) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (17.03.2022) - TU

 

16. zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (16.06.2022) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (16.06.2022) - TU

 

17. zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (22.09.2022) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (22.09.2022) - TU

 


 

 

INFORMÁCIE O ZASADNUTIACH RADY JUSTIČNEJ AKADÉMIE (HISTÓRIA)

Zasadnutia Rady Justičnej akadémie v roku 2021

Zasadnutia Rady Justičnej akadémie v roku 2020

Zasadnutia Rady Justičnej akadémie v roku 2019

Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2018

Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2017

Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2016

Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2015

Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2014

Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2013

Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2012

Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2011

Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2010

Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2009

Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2008