Zasadnutia rady

 

INFORMÁCIE O ZASADNUTIACH RADY JUSTIČNEJ AKADÉMIE (rok 2023):

 

Mimoriadne zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (01.02.2023) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (01.02.2023) - TU

 

19. zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (09.02.2023) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (09.02.2023) - TU

 

Mimoriadne zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (22.03.2023) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (22.03.2023) - TU

 

20. zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (30.03.2023) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (30.03.2023) - TU