Zasadnutia rady Justičnej akadémie v roku 2008

INFORMÁCIE o ZASADNUTIACH RADY JUSTIČNEJ AKADÉMIE (od mája 2008):

 

34. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (26.5. 2008) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (26.5. 2008) - TU

Prezenčná listina (26.5. 2008) - TU

 

35. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (27.6. 2008) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (27.6. 2008) - TU

Prezenčná listina (27.6. 2008) - TU 

 

36. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie:

Pozvánka s programom (4.9. 2008) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (4.9. 2008) - TU

Prezenčná listina (4.9. 2008) - TU

 

37. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie:

Pozvánka s programom (13.10. 2008) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (13.10. 2008) - TU

Prezenčná listina (13.10. 2008) - TU 

 

38. mimoriadne zasadnutie Rady Justičnej akadémie:

Pozvánka s programom (14.11.2008) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (14.11.2008) - TU

Prezenčná listina (14.11.2008) - TU

 

39. zasadnutie Rady Justičnej akadémie:

Pozvánka s programom (4.12.2008) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (4.12.2008) - TU

Prezenčná listina (4.12.2008) - TU