Nové prihlasovanie na zahraničné semináre

Dávame Vám do pozornosti nový spôsob prihlasovania na zahraničné semináre. Na všetky zahraničné semináre je už možné prihlasovať sa cez portál ja-sr.sk, tak ako na bežné vnútroštátne semináre. Zahraničné semináre nájdete v časti "Aktívne podujatia" na záložke "Zahraničné". 

Zoznam zahraničných seminárov bude v priebehu roka aktualizovaný, pričom čas na prihlásenie sa môže podstatne líšiť, a to v závislosti od ponuky z partnerskej strany organizujúcej seminár.

Niektoré semináre môžu vyžadovať stiahnutie a vyplnenie prihlasovacieho formulára (v .doc alebo .pdf) a jeho následné nahratie (uploadovanie) naspäť do systému. Pri týchto seminároch nebude samotné prihlásenie bez nahratia vyplnenej prihlášky do stanoveného termínu akceptované. Nahratie prihlášky je možné urobiť po prihlásení do portálu v časti "Môj účet", na karte "Osobné súbory". Rovnakým spôsobom sa nahráva aj vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka.

Rovnakým spôsobom je možné do portálu nahrať správu zo zahraničnej cesty, ktorú je povinný nahrať každý účastník zahraničného seminára do 30 dní od návratu z podujatia. Všetky nahraté súbory na karte "Osobné súbory" sú viditeľné iba pre konkrétneho účastníka a pre administrátora v Justičnej akadémii. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť tá istá, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax.

Pri prihlasovaní na zahraničné semináre platia nové Zásady pre výber účastníkov.

Osobitne UPOZORŇUJEME na povinnosť účastníkov prihlasovať sa na semináre iba so súhlasom nadriadeného a na čestné prehlásenie o znalosti cudzieho jazyka, ktoré je potrebné s vlastnoručným podpisom nahrať do osobných súborov každý účastník zahraničného seminára.

Všetky zahraničné semináre uvedené na portáli ja-sr.sk sú plne preplácané (cestovné do výšky 400 EUR, ubytovanie a strava formou denných diét (per diems)) s výnimkou seminárov v ČR, kde je potrebné si zabezpečiť cestovné na vlastné náklady.