Pokračuje vzdelávanie v odbornej právnickej terminológii v anglickom jazyku

Kurzy budú prebiehať od novembra 2021 do júla 2022. Jazykové vzdelávanie bude prebiehať on-line v malých skupinách pravidelne 2-krát týždenne po 90 minút počas pracovných dní. Obsah vzdelávania je rozdelený do dvoch blokov a bude mať spoločné dve témy na základe medzinárodného sylabu TOLES. Každý účastník dostane e-mailom rozvrh hodín a prístupové linky, prostredníctvom ktorých bude prebiehať jazykové vzdelávanie.

Každá študijná skupina absolvuje vzdelávací kurz v odbornej právnickej terminológii v rozsahu 33, resp. 34 vyučovacích hodín za jeden semester, tzn. celkovo 100 hodín vzdelávania počas troch semestrov s možnosťou absolvovať medzinárodnú jazykovú skúšku TOLES so zameraním na profesijnú anglickú terminológiu, ktorej výsledkom je medzinárodne uznávaný certifikát.

Jazykové vzdelávanie je súčasťou národného projektu s názvom "Rozvoj systém špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov". Pre účastníkov - sudcov, prokurátorov a justičných zamestnancov - je účasť na odborných jazykových kurzoch anglického jazyka bezplatná. 

Samotné prihlasovanie je veľmi jednoduché prostredníctvom online formulára, ktorý nájdete TU. Uzávierka prihlášok je 15.10.2021. Dotazník žiadame vyplniť všetkých záujemcov, aj tých, ktorí kurzy v minulosti absolvovali. 

obrazok