Znovuotvorernie Detašovaného pracoviska Justičnej akadémie v Omšení na vzdelávacie aktivity

Dovoľujeme si Vás informovať, že Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení bolo rozhodnutím Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zrušené ako zariadenie poskytujúce núdzové ubytovanie pre cudzincov z Ukrajiny, ktorým Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo dočasné útočisko, v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny. 

Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení bude po ukončení sanitačných a údržbových prác opätovne určené na poskytovanie vzdelávacích aktivít v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o Justičnej akadémii.

Ďakujeme za trpezlivosť a tešíme sa na stretnutie.