Informácia o dočasnom uzatvorení relaxačnej zóny DP Omšenie

Oznam:

Z dôvodu prijatých úsporných opatrení pre znižovanie spotreby energií v priestoroch prevádzky Detašovaného pracoviska Justičnej akadémie SR v Omšení informujeme justičnú verejnosť o dočasnom uzatvorení relaxačnej zóny DP Omšenie. Za pochopenie ďakujeme.