Prijatie sudcu Talianskej republiky p. Rafaelle Greco v Justičnej akadémii SR

Dňa 26.4.2023 sa uskutočnilo v Justičnej akadémii SR prijatie sudcu Talianskej republiky p. Rafaelle Greco, ktorý sa zúčastnil výmennej stáže na Najvyššom správnom súde SR.  Prijatie uskutočnil p. JUDr. Jozef Szabó, zástupca riaditeľa Justičnej akadémie SR, ktorý v úvode predstavil činnosť JA SR a následne v diskusií sa pokračovalo vo vzájomnej výmene informácií.

Pán sudca Greco, pôsobí v Štátnej rade Talianskej republiky a zaoberá sa ochranou zdravia, verejným poriadkom a prípadmi prisťahovalectva, vrátane sporov o administratívnych opatreniach pre predchádzanie organizovanej trestnej činnosti prenikajúcej do podnikov a verejných zákaziek.

Prijatie sudcu Talianskej republiky p. Rafaelle Greco v Justičnej akadémii SR