Budapešť, Maďarsko - Boj proti korupcii: Sudcovia a prokurátori

Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Miesto konania
Termín
-
Deadline

Boj proti korupcii: Sudcovia a prokurátori (Anticorruption Series: Judges and Prosecutors) organizovaný na akadémii ILEA 19.-23.6.2023 je zastrešený Úradom pre rozvoj, pomoc a odbornú prípravu prokurátorov v zahraničí Ministerstva spravodlivosti USA (U.S. Department of Justice, Office of Overseas Prosecutorial Development Assistance and Training) a určený pre účastníkov/-čky zo Slovenska, Maďarska, Srbska a Čiernej Hory.  Je súčasťou série piatich kurzov ILEA Budapešť reagujúcich na početný dopyt po protikorupčných školeniach v rámci regiónu.

Adresa ILEA:
H-1126 Budapest, Böszörményi Street 21
https://budapest.ilea.state.gov/contact 

Kurz sa zameria na vyšetrovanie a stíhanie zložitých korupčných prípadov.

Cieľovou skupinou sú prokurátori/-ky a sudcovia/-kyne, ktorí majú skúsenosť s významnejšími korupčnými prípadmi vo svojich krajinách.

Počet miest: 5 (+ 2 náhradníci)

Kurz poskytne priestor na interaktívnu diskusiu o témach ako:

 • medzinárodné štandardy boja proti korupcii,
 • korupcia a podvody v oblastiach zdravotníctva či súdnictva (zdieľanie skúseností a prípadové štúdie),
 • nástroje na boj proti korupcii (vrátane nástrojov trestného versus občianskeho práva),
 • podpora nahlasovania korupčných trestných činov,
 • efektívne využívanie spolupracujúcich obvinených a informátorov,
 • rozvíjanie konštruktívnej spolupráce prokurátora a vyšetrovateľa,
 • výzvy pri získavaní dôkazov, obzvlášť zo zahraničných finančných inštitúcií,
 • usporiadanie a prezentácia zložitých prípadov pred súdom,
 • boj proti korupcii cez vyhľadávanie majetku (teória a prax),
 • budovanie konštruktívnych vzťahov s občianskou spoločnosťou a médiami pre účinnejší boj proti korupcii,
 • forenzné účtovníctvo a finančné audit trails.

Obsah kurzu bude rámcovaný kľúčovými konceptami z Dohovoru OSN proti korupcii akými sú dôležitosť nezávislosti sudcov a prokurátorov, či medzinárodná spolupráca a zhromažďovanie dôkazov.  Lektormi workshopu, založenom na prípadových štúdiách, budú vyšetrovatelia s bohatými skúsenosťami so zložitými korupčnými prípadmi.

Všeobecné informácie ku kurzom ILEA:

Plánovaný príchod účastníkov/-čok je v nedeľu pred začiatkom kurzu a odchod v piatok alebo v sobotu (kurzy ILEA obvykle končia v piatok na obed).

V závislosti od pandemickej situácie či ďalších obmedzení si ILEA vyhradzuje právo kurz presunúť do online formátu alebo zrušiť.
Vyučovacím jazykom bude angličtina so zabezpečeným tlmočením do slovenského jazyka.

Náklady spojené so školením sú plne hradené zo zdrojov vlády USA – ubytovanie aj strava na mieste sú zabezpečené a účastníkom budú taktiež preplatené cestovné náklady. Ubytovanie je poskytnuté v samostatných izbách (single rooms) s kúpeľňou v priestoroch ILEA.


Údaje potrebné pre nomináciu (posielať na mail dominika.zavadova@justice.sk):

 • meno
 • inštitúcia/ odbor
 • počet rokov praxe
 • dátum narodenia
 • miesto narodenia
 • číslo občianskeho preukazu (alebo pasu)
 • e-mailová adresa a telefonický kontakt
 • číslu účtu v tvare IBAN (pre vyúčtovanie cestovných nákladov a/alebo diét)

Informácie ohľadom cesty:

 • odkiaľ a ako bude účastník/-čka cestovať – verejnou dopravou / súkromným vozidlom (v týchto prípadoch účastníkom uhrádzame náklady spojené s cestou) / služobným vozidlom
 • či bude potrebovať parkovanie v priestoroch ILEA (ak áno, budeme potrebovať ŠPZ vozidla)
 • približný čas príjazdu

Profil účastníkov a podmienky účasti:

Všeobecné podmienky:
A) Musia byť nominovaní svojou krajinou bez ohľadu na rasový či etnický pôvod, farbu pleti, náboženstvo, či pohlavie.

B) Bezchybné správanie a bezúhonnosť čo sa týka činov, ktoré zahŕňajú porušovanie trestných zákonov a ľudských práv alebo akéhokoľvek iného správania, ktoré by spochybňovalo povahu, integritu alebo bezúhonnosť kandidátov.

C) Predpoklad zotrvania na svojom pôsobisku po dobu ďalších troch rokov od absolvovania kurzu ILEA.

Školenie môže zahŕňať aj fyzicky náročné aktivity odohrávajúce sa vonku, často v nepriaznivých klimatických podmienkach.
Školenie z týchto dôvodov nie je vhodné pre osoby s dočasnou či trvalou indispozíciou či s obmedzenou mobilitou.
Užívanie liekov či závažné alergie je potrebné po príchode na školenie konzultovať s organizátormi (ILEA).

Ďalšie informácie:
Náklady spojené so školením sú hradené zo zdrojov vlády USA. Ubytovanie aj strava na mieste školenia sú zabezpečené a účastníkom budú preplatené cestovné náklady (lístky na vlak/bus a taxi/MHD zo stanice; alebo v prípade cesty vlastným autom cestovné vypočítané podľa koeficientu pre prejazdené km) ako aj diéty v dňoch cestovania (37.50 USD/deň).
Účastníci sú povinní mať platné zdravotné poistenie a sú takisto plne zodpovední za náklady spojené s inou než urgentnou zdravotnou starostlivosťou (operácia, chronická choroba a pod.), vrátane COVID-19 (ako testovanie, prípadná liečba, karanténa a pod.). Účastníci sú tiež povinní postupovať v zmysle aktuálne platných protipandemických opatrení a dbať na ochranu vlastného zdravia ako aj zdravia iných, vrátane prípadného testovania na ochorenie COVID-19 či prekrytia dýchacích ciest (účastníci si sami zabezpečujú rúška/respirátory).
Na kurz je vhodné oblečenie “neat casual” (košeľa/blúzka, voľné nohavice, sukne atď.), okrem prvého dňa školenia, kedy je vyžadovaný “business attire”, teda formálnejšie oblečenie, alebo uniforma (kvôli skupinovej fotografii). Pokiaľ vedenie ILEA alebo školitelia nenariadia inak, účastníčkam sa neodporúča nosiť džínsy, džínsové sukne, šortky, tričká, športovú obuv alebo sandále. Na účely voliteľného fyzického cvičenia je potrebné zvoliť vhodný úbor a športovú obuv.