Pracovné stretnutie k príprave študijného plánu na rok 2024

Dňa 17. júla 2023 sa v priestoroch Justičnej akadémie Slovenskej republiky uskutočnilo pracovné stretnutie s JUDr. Pavlom Zemanom, štátnym zástupcom analytického odboru Najvyššieho štátneho zastupiteľstva Českej republiky a JUDr. Ladislavom Hamranom, predsedom Eurojustu - Agentúry EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach so sídlom v Haagu, za účasti zástupcu riaditeľa Justičnej akadémie Slovenskej republiky JUDr. Jozefa Szabóa a vedúcej Katedry verejného práva, JUDr. Lucii Čentéšovej. Predmetom pracovného stretnutia bolo rokovanie o pripravovanom študijnom pláne vzdelávania na rok 2024. Súčasťou boli aj diskusie o nových, perspektívnych témach vzdelávania i zabezpečení účasti lektorov, či tiež o forme vzdelávania a ďalšej spolupráci menovaných inštitúcií na vzdelávacích podujatiach realizovaných Justičnou akadémiou Slovenskej republiky.