Haag, Holandsko - krátkodobý študijný pobyt v EUROJUST (2024)

Číslo
SV/Eurojust/2024
Druh
viacdenný
Typ
Zahraničné semináre
Miesto konania
Termín
-
Deadline

Európska justičná vzdelávacia sieť v roku 2024 otvára jeden termín trojdňového krátkodobého študijného pobytu v EUROPOL-e v týždni od 3.6.2024 do 7.6.2024, presný termín bude dodatočne určený.

Cieľom tejto návštevy je zvýšiť povedomie účastníkov o úlohe Eurojustu a jeho organizácii, ako aj zlepšiť ich chápanie právomocí národných členov Eurojustu a nástrojov justičnej spolupráce v trestných veciach. Zorganizuje sa aj návšteva Europolu a Medzinárodného trestného súdu.

Cieľová skupina:

  • trestný sudca alebo prokurátor trestného úseku
  • zamestnanci súdu/prokuratúry pracujúci v trestných veciach

Pracovný jazyk: angličtina

Finančné podmienky: EJTN bude účastníkom vyplácať denný príspevok vo výške 200 € počas celého obdobia študijnej návštevy. Náklady na dopravu budú preplatené na základe skutočných nákladov do maximálnej výšky 500 € po obdržaní originálnych prepravných dokladov. Vnútroštátnym účastníkom budú preplatené náklady na základe skutočných nákladov. Ďalšie informácie nájdete v dokumente Finančné podmienky dostupné na stránke: https://ejtn.eu/activity/study-visits/

Počet účastníkov za SR: 1-2

POZOR - Prihlášku vypĺňate elektronicky dvakrát, prvýkrát na portáli akadémie a druhýkrát priamo do systému EJTN na adrese:

https://exp-platform.ejtn.eu/study-visit-application/start

Deadline na prihlasovanie: 14.12.2023

Vzhľadom na skutočnosť, že ide o stáž v zahraničí, je potrebné mať súhlas priameho nadriadeného s účasťou na stáži v zahraničí a ten zaslať v termíne do  14.12.2023 mailom na adresu dominika.zavadova@justice.sk. Bez zaslaného súhlasu do uvedeného termínu nebude vykonané potvrdenie nominácie v on-line systéme.

V prípade, že nevyplníte aj prihlásenie na našom portáli, ako aj elektronickú prihlášku v systéme EJTN, vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Podmienkou výberu a nominácie je prihlásenie do oboch systémov (EJTN a JASR).

Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre vašu prax, v rozsahu min. 1 normostrany. Na základe zaslanej správy bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii.

Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre vás a zamestnancov akadémie.