Novoročné stretnutie

Dňa 10.1.2024 sa v priestoroch sídla Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Pezinku a následne v Detašovanom pracovisku v Omšení uskutočnilo novoročné pracovné stretnutie. Riaditeľ Justičnej akadémie JUDr. Peter Hulla úvodom stretnutia poprial zamestnancom všetko dobré do nového roka a následne otvoril diskusiu, počas ktorej boli analyzované plány pracovnej činnosti pre rok 2024. Rovnako riaditeľ akadémie prenechal priestor zamestnancom pre prezentovanie svojich nápadov na zlepšenie, poprípade zefektívnenie plnenia pracovných povinností v novom roku 2024.