Pracovné stretnutie so zástupkyňou Akadémie finančnej správy

Dňa 27. marca 2024 sa uskutočnilo v priestoroch Justičnej akadémie Slovenskej republiky pracovné stretnutie riaditeľa akadémie JUDr. Petra Hullu a zástupkyne Akadémie finančnej správy mjr. JUDr. Ing. Michaely Ševčíkovej. Predmetom stretnutia bol dialóg o možnostiach vzájomnej spolupráce medzi inštitúciami v oblasti vzdelávania.