JUSTIČNÁ AKADÉMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY PARTICIPOVALA NA KONFERENCII EJTN PRE NÁRODNÉ KONTAKTNÉ BODY

V dňoch 20. marca 2024 a 21. marca 2024 sa v Barcelone, v priestoroch Justičnej akadémie Španielska uskutočnila konferencia EJTN pre národné kontaktné body. Cieľom konferencie bola rekapitulácia aktivít EJTN v roku 2023, prezentácia budúcich plánov a programov, ako aj výmena skúseností medzi účastníkmi. 

Na konferencii sa zúčastnil Mgr. Karol Morávek ako zástupca Justičnej akadémie Slovenskej republiky. 

Konferencia EJTN