FEBRUÁR 2020 - prehľad podujatí v rámci projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“

Dátum  konania: 05. február 2020

Názov  podujatia: Príprava na vedenie pojednávania, médiá, etika a vystupovanie sudcu a prokurátora (celoslovenské podujatie)

Miesto  konania: Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

Lektor  podujatia: JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D.

 

Dátum konania: 12. február 2020

Názov podujatia: Zmluvná pokuta (celoslovenské podujatie)

Miesto konania: Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

Lektori podujatia: JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D.; JUDr. Milan Hlušák

 

Dátum konania: 13. február 2020 - 14. február 2020

Názov podujatia: Správne súdnictvo

Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémia Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie

Lektori podujatia: prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.; JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.; JUDr. Petra Príbelská, PhD.; Mgr. Viliam Pohančeník

 

Dátum konania: 17. február 2020

Názov podujatia: Rébusy v práve (celoslovenské podujatie)

Miesto konania: Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok

Lektor podujatia: prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.

 

 

Dátum konania: 17. február 2020 - 18. február 2020

Názov podujatia: Riadenie ľudských zdrojov (Manažérska miniakadémia; Manažérska komunikácia a vedenie ľudí) - II. časť

Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie č. 820, 914 43 Omšenie

Lektor podujatia: Mgr. Eva Martinovičová