Elektronická prihláška používateľa do knižnice Justičnej akadémie Slovenskej republiky

Elektronický registračný formulár pre vydanie čitateľského preukazu do knižnice Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Len pre autorizovaných užívateľov portálu Justičnej akadémie.

Prihlasovacie údaje
Trvalé bydlisko
Adresa pracoviska
Prehlásenie

Prihlasujem sa za používateľa knižnice Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Prehlasujem, že som oboznámený(á) s jej knižničnym a výpožičným poriadkom (elektonická verzia). Zaväzujem sa, že budem presne dodržiavať všetky jeho ustanovenia. Súhlasím s použitím svojich osobných údajov pre potreby knižnice v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prehlásenie
Prihlasujem sa za používateľa knižnice Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Prehlasujem, že som oboznámený(á) s jej knižničnym a výpožičným poriadkom (elektonická verzia). Zaväzujem sa, že budem presne dodržiavať všetky jeho ustanovenia. Súhlasím s použitím svojich osobných údajov pre potreby knižnice v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.