Objednávka na kópiu článku

Elektronický formulár pre objednávku kópie článku z knižnice Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Len pre autorizovaných užívateľov portálu Justičnej akadémie.

Kópie článkov poskytujeme z časopisov, ktoré sa nachádzajú vo fonde knižnice. Zoznam  časopiseckého fondu  nájdete na adrese:  http://87.197.162.85:8080/. Podmienkou objednania kópie článkov je registrácia v knižnici Justičnej akadémie Slovenskej republiky. V záujme rýchleho vybavenia požiadavky prosíme o presné vyplnenie bibliografických údajov.

A. Osobné údaje žiadateľa
B. Bibliografické údaje žiadaného článku