Rešeršná požiadavka

Elektronický formulár pre objednávku rešerše z knižnice Justičnej akadémie Slovenskej republiky. Len pre autorizovaných užívateľov portálu Justičnej akadémie.

Rešerše poskytujeme z dostupných databáz právnych informácií: slovenská a česká národná bibliografia, ASPI, JASPI, BECK, verejne dostupné databázy knižníc SR a ČR, verejne dostupné databázy zahraničných knižníc. Podmienkou poskytovania rešeršnej služby je registrácia v knižnici Justičnej akadémie Slovenskej republiky. V záujme požadovanej relevancie vyhľadaných záznamov prosíme o presné obsahové a formálne vymedzenie rešeršnej požiadavky, vyplnenie každého požadovaného údaju.

A. Osobné údaje žiadateľa
B. Vymedzenie rešeršnej tematiky
Príklady: obchodný register, zápis, právna úprava, Slovensko, Česko, priemyselné vlastníctvo, právna ochrana, medzinárodné aspekty, medzinárodné organizácie, informačné právo, všeobecne, súčasnosť, Nemecko, Rakúsko, Veľká Británia, extrémizmus, definícia, teoretické vymedzenie
Lokácia vyhľadaných dokumentov
C. Výstupné spracovanie rešerše