Audio materiály k príprave na odbornú justičnú skúšku

Na tejto stránke sa nachádzajú audio nahrávky od lektorov k príprave na OJS (iba pre registrovaných používateľov).

Postup pri sťahovaní súborov:

Súbory nespúšťajte priamo z portálu !!!

1. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor, ktorý chcete stiahnuť.

2. V menu vyberte položku "Uložiť cieľ (prepojenie) ako".

3. Vyberte si miesto, kde chcete súbor uložiť (napr. plocha, dokumenty, USB kľúč ...).

4. Stlačte tlačidlo uložiť.