Neprehliadnite

Aktuality a tlačové správy

Aktívne podujatia

Forma  podujatia: ONLINE prednáška - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM. Pri online seminároch používame všetky dostupné ochranné…
Forma  podujatia: ONLINE prednáška - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM. Pri online seminároch používame všetky dostupné ochranné…
Popis:   Cieľom seminára je zvýšiť porozumenie a spoločné prístupy k finančnému vyšetrovaniu, konfiškácii a vymáhaniu majetku z trestnej činnosti;…
Popis: Päťdňový kurz je určený pre sudcov a prokurátorov EÚ pracujúcich v rámci justičnej spolupráce v trestných veciach. Zameriava sa na rozvoj…