Aktívne podujatia

Názov Dátum
Španielko, Madrid - Postavenie prokuratúry v systéme práva pri presadzovaní zásad právneho štátu 28. 10. 2021 - 29. 10. 2021
Prihláška
Poľsko, Krakov - Antisemitizmus a nenávistné trestné činy 07. 10. 2021 - 08. 10. 2021
Prihláška
Bulharsko, Sofia - Sloboda prejavu v digitálnej dobe 07. 10. 2021 - 08. 10. 2021
Prihláška
Taliansko, Scandicci - Nové výzvy v zhromažďovaní dôkazov v kybernetickom priestore 07. 10. 2021 - 08. 10. 2021
Prihláška
Rumunsko, Bukurešť - Občianské právo procesné 25. 10. 2021 - 26. 10. 2021
Prihláška
Španielsko Madrid - Nezávislosť prokuratúry a jej postavenie v systéme práva 28. 10. 2021 - 29. 10. 2021
Prihláška
Portugalsko, Lisabon - Kybernetické trestné činy a elektronické dôkazy 28. 10. 2021 - 29. 10. 2021
Prihláška
Chorvátsko, Zagreb - Jazykové vzdelávanie - spolupráca v oblasti životného prostredia 03. 11. 2021 - 05. 11. 2021
Prihláška
Grécko, Thessaloniki - Cezhraničné pracovné právo 11. 11. 2021 - 12. 11. 2021
Prihláška
Španielsko, Madrid - jazykové vzdelávanie - cezhraničný organizovaný zločin 29. 11. 2021 - 01. 12. 2021
Prihláška
Bulharsko, Sofia - Súťažné právo EÚ 15. 11. 2021 - 16. 11. 2021
Prihláška
Taliansko, Scandicci - Jazykové vzdelávanie - spolupráca v občianských veciach 15. 11. 2021 - 19. 11. 2021
Prihláška
Nemecko, Leipzig - Ekonomické trestné činy: Zhabanie majetku a konfiškácia v EÚ 18. 11. 2021 - 19. 11. 2021
Prihláška
Španielsko, barcelona - Kultúrna diverzita v súdnej sieni -nové výzvy 18. 11. 2021 - 19. 11. 2021
Prihláška
Rakúsko, Viedeň - Zraniteľná komunikácia 18. 11. 2021 - 19. 11. 2021
Prihláška
2021 - AIAKOS - výmenný program 15. 11. 2021 - 03. 12. 2021
Prihláška