Aktívne podujatia

Názov Dátum
Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (OP EVS), ONLINE 26. 04. 2021 - 28. 04. 2021 Prihláška
Belgicko, Brusel - on-line seminár so zameraním na Rodinné právo 03. 06. 2021 - 04. 06. 2021
Prihláška
Zagreb, Chorvátsko - on-line-Právo elektronickej komunikácie 24. 06. 2021 - 25. 06. 2021
Prihláška
Nemecko, Konigs Wusterhausen - Etika, zaujatosť a dôkazy 29. 06. 2021 - 30. 06. 2021
Prihláška
Nemecko, Wustrau - on-line - Jazykové vzdelávanie - spolupráca v oblasti ľudských práv 05. 07. 2021 - 09. 07. 2021
Prihláška
Nemecko, Trier - Letná jazyková škola - spolupráca v civilných veciach 18. 07. 2021 - 23. 07. 2021
Prihláška
Judikatúra Najvyššieho súdu SR týkajúca sa nemocenského, dôchodkového a zdravotného poistenia (ONLINE) 05. 05. 2021 - 05. 05. 2021
Prihláška
Praktické otázky ochrany spotrebiteľa pri finančných službách (OP EVS), ONLINE 06. 05. 2021 - 07. 05. 2021
Prihláška
Základy diplomatického protokolu (BA, TT, NR, TN), OP EVS, ONLINE 11. 05. 2021 - 11. 05. 2021
Prihláška
Základy diplomatického protokolu (BB, ZA), OP EVS, ONLINE 13. 05. 2021 - 13. 05. 2021
Prihláška
Základy diplomatického protokolu (KE, PO), OP EVS, ONLINE 18. 05. 2021 - 18. 05. 2021
Prihláška
Aktuálna rozhodovacia prax k náhrade ujmy v súkromnom práve (OP EVS), ONLINE 13. 05. 2021 - 14. 05. 2021
Prihláška
Konanie pre Súdnym dvorom EÚ a dopad jeho judikatúry na vnútroštátne právo (OP EVS), ONLINE 25. 05. 2021 - 26. 05. 2021
Prihláška