Materiály k podujatiam

Cieľom tejto stránky je poskytnúť pre všetkých účastníkov vzdelávacích akcií Justičnej akadémie Slovenskej republiky primárny prístup k všetkým dokumentom a prezentáciám, ktoré vytvorili a použili nielen lektori a odborní garanti príslušných akcií, ale aj tie, ktoré odporučili na zverejnenie zainteresované subjekty a ktoré tiež pripravili stáli členovia pedagogického zboru Justičnej akadémie. Uverejňované sú podľa možností pred konaním každej vzdelávacej akcie, resp. ihneď po ich poskytnutí Justičnej akadémii.

 

Všetky materiály zverejnené v tejto sekcii sú chránené autorským právom Justičnej akadémie

 

Prístup k materiálom jednotlivých vzdelávacích akcií zoradených chronologicky:

klikni na materiály z roku 2008            

klikni na materiály z roku 2009           

klikni na materiály z roku 2010

 

Materiály (pokiaľ ich lektori pre účastníkov poskytli) za roky 2011 - 2020 sa nachádzajú v prílohách jednotlivých vzdelávacích podujatí.