Termíny odborných justičných skúšok v roku 2021

Znenie ust. § 12 ods. 4 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii v znení neskorších predpisov:

 

"Vykonanie skúšky zabezpečuje akadémia spravidla dvakrát do roka, v jarnom a v jesennom období."

 

Termíny odborných justičných skúšok podľa študijného plánu na rok 2021

 

Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky na svojom 9. zasadnutí konanom dňa 24. novembra 2020 v Justičnej akadémii Slovenskej republiky v Pezinku prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM schválila termíny odborných justičných skúšok na rok 2021:

 

I. termín (jarný termín)

 

Informácie o aktuálnych skúškach:

 

I. termín (jarný termín)

písomná časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku):

  • 25.05.2021 (utorok), 26.05.2021 (streda) a 27.05.2021 (štvrtok) pre vyšších súdnych úradníkov, justičných čakateľov a asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR

ústna časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku):

  • 08.06.2021 (utorok), 09.06.2021 (streda) a 10.06.2021 (štvrtok) pre vyšších súdnych úradníkov, justičných čakateľov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR

 

Uznesenie č. 83: Rada presúva pôvodne schválený jarný termín odbornej justičnej skúšky a schvaľuje nový, jarný termín odbornej justičnej skúšky na rok 2021, písomná časť 25.05.2021 (utorok), 26.05.2021 (streda) a 27.05.2021 (štvrtok) a ústna časť 08.06.2021 (utorok), 09.06.2021 (streda) a 10.06.2021 (štvrtok).

 

 

II. termín (jesenný termín)

 

písomná časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku):

 

  • 12.10.2021 - 14.10.2021 pre vyšších súdnych úradníkov, justičných čakateľov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR, poradcov sudcu Ústavného súdu SR, právnych čakateľov prokuratúry

 

ústna časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku):

 

  • 19.10.2021 - 21.10.2021 pre vyšších súdnych úradníkov, justičných čakateľov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR, poradcov sudcu Ústavného súdu SR, právnych čakateľov prokuratúry

 

Uznesenie č. 70: Rada schvaľuje termíny odbornej justičnej skúšky pre rok 2021 nasledovne: jarný termín: jarný termín odbornej justičnej skúšky: 23.03.2021 (utorok) - 24.03.2021 (streda) písomná časť, 30.03.2021 (utorok) - 31.03.2021 (streda) ústna časť, jesenný termín odbornej justičnej skúšky: 12.10.2021 (utorok) - 13.10.2021 (streda) písomná časť, 19.10.2021 (utorok) - 20.10.2021 (streda) - ústna časť.

 

Uznesenie č. 119: Rada Justičnej akadémie schvaľuje rozšírenie jesenného termínu odbornej justičnej skúšky nasledovne: písomná časť – 12.10.2021 (utorok), 13.10.2021 (streda) a 14.10.2021 (štvrtok) a ústna časť  - 19.10.2021 (utorok), 20.10.2021 (streda) a 21.10.2021 (štvrtok).