Termíny odborných justičných skúšok v roku 2024

Znenie ust. § 12 ods. 4 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii v znení neskorších predpisov:

"Vykonanie skúšky zabezpečuje akadémia spravidla dvakrát do roka, v jarnom a v jesennom období."

 

Termíny odborných justičných skúšok podľa študijného plánu na rok 2024

Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky na svojom 22. zasadnutí konanom dňa 23. novembra 2022 v Detašovanom pracovisku Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení schválila termíny odborných justičných skúšok na rok 2024:

 

I. termín (jarný termín)

písomná časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku):

  • 09.04.2024 (utorok), 10.04.2024 (streda) a 11.04.2024 (štvrtok) pre vyšších súdnych úradníkov, asistentov sudcov Najvyššieho súdu SR a Najvyššieho správneho súdu SR, právnych čakateľov prokuratúry a asistentov prokurátorov

ústna časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku):

  • 23.04.2024 (utorok), 24.04.2024 (streda) a 25.04.2024 (štvrtok) pre vyšších súdnych úradníkov, asistentov sudcov Najvyššieho súdu SR a Najvyššieho správneho súdu SR a právnych čakateľov prokuratúry a asistentov prokurátorov

 

II. termín (jesenný termín)

písomná časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku):

  • 01.10.2024 (utorok), 02.10.2024 (streda), 03.10.2024 (štvrtok) pre vyšších súdnych úradníkov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR a Najvyššieho správneho súdu SR a právnych čakateľov prokuratúry a asistentov prokurátorov

ústna časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku):

  • 15.10.2024 (utorok), 16.10.2024 (streda) a 17.10.2024 (štvrtok) pre vyšších súdnych úradníkov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR a Najvyššieho správneho súdu SR a právnych čakateľov prokuratúry a asistentov prokurátorov

 

Uznesenie č. 227: Rada schválila termíny odbornej justičnej skúšky pre rok 2024 nasledovne: jarný termín odbornej justičnej skúšky: 09.04.2024 (utorok) – 11.04.2024 (štvrtok) písomná časť, 23.04.2024 (utorok) – 25.04.2024 (štvrtok) ústna časť a jesenný termín odbornej justičnej skúšky: 01.10.2024 (utorok) – 03.10.2024 (štvrtok) písomná časť, 15.10.2024 (utorok) – 17.10.2024 (štvrtok) - ústna časť.