Termíny odborných justičných skúšok v roku 2023

Znenie ust. § 12 ods. 4 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii v znení neskorších predpisov:

"Vykonanie skúšky zabezpečuje akadémia spravidla dvakrát do roka, v jarnom a v jesennom období."

 

Termíny odborných justičných skúšok podľa študijného plánu na rok 2023

Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky na svojom 18. zasadnutí konanom dňa 24. novembra 2022 v Justičnej akadémii Slovenskej republiky v Pezinku schválila termíny odborných justičných skúšok na rok 2023:

 

I. termín (jarný termín)

písomná časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku):

  • 23.05.2023 (utorok), 24.05.2023 (streda) a 25.05.2023 (štvrtok) pre vyšších súdnych úradníkov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR a Najvyššieho správneho súdu SR 

ústna časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku):

  • 06.06.2023 (utorok), 07.06.2023 (streda) a 08.06.2023 (štvrtok) pre vyšších súdnych úradníkov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR a Najvyššieho správneho súdu SR 

 

II. termín (jesenný termín)

písomná časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku):

  • 03.10.2023 (utorok), 04.10.2023 (streda), 05.10.2023 (štvrtok) pre vyšších súdnych úradníkov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR a Najvyššieho správneho súdu SR a právnych čakateľov prokuratúry

ústna časť odbornej justičnej skúšky (Justičná akadémia SR v Pezinku):

  • 17.10.2023 (utorok), 18.10.2023 (streda) a 19.10.2023 (štvrtok) pre vyšších súdnych úradníkov, asistentov sudcu Najvyššieho súdu SR a Najvyššieho správneho súdu SR a právnych čakateľov prokuratúry

 

Uznesenie č. 175: Rada schvaľuje termíny odbornej justičnej skúšky pre rok 2023 nasledovne: jarný termín odbornej justičnej skúšky: 23.05.2023 (utorok) - 25.05.2023 (štvrtok) písomná časť, 06.06.2023 (utorok) – 08.06.2023 (štvrtok) ústna časť a jesenný termín odbornej justičnej skúšky: 03.10.2023 (utorok) – 05.10.2023 (štvrtok) písomná časť, 17.10.2023 (utorok) – 19.10.2023 (štvrtok) - ústna časť.