Colné a daňové delikty, osobitosti procesných postupov a dokazovania.

Číslo
106
Druh
viacdenný
Typ
Celoživotné vzdelávanie
Termín
-
Deadline
Primárna cieľová skupina
Sudcovia
Prokurátori
Počet účastníkov
35
Tajomník JA pre prípravu
Iveta Aksamitová
Urgentná komunikácia
iveta.aksamitova@justice.sk