Správne a obchodné právo

Číslo
136
Druh
viacdenný
Typ
Prípravné vzdelávanie
Miesto konania
Termín
-
Deadline
Primárna cieľová skupina
Vyšší súdni úradníci
Počet účastníkov
50