Návšteva JUDr. Pavla Zemana, najvyššieho štátneho zástupcu Českej republiky, v Justičnej akadémii Slovenskej republiky

Návšteva JUDr. Pavla Zemana, Najvyššieho štátneho zástupcu Českej republiky, v Justičnej akadémii Slovenskej republiky

Dňa 26. mája 2021 prijal riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky JUDr. Peter Hulla za prítomnosti JUDr. Jozefa Szabóa, zástupcu riaditeľa  JA SR,  Najvyššieho štátneho zástupcu Českej republiky JUDr. Pavla Zemana. Počas spoločného stretnutia prerokovali možnosti recipročnej spolupráce v rámci vzdelávacieho procesu, najmä pokiaľ ide o možnosti zapojenia štátnych zástupcov Českej republiky do vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike a prezentáciu odborných poznatkov pre účastníkov vzdelávacích podujatí v oboch krajinách.

Návšteva p. Pavla Zemana, najvyššieho štátneho zástupcu Českej republiky v Justičnej akadémií Slovenskej republike