Podpísanie Memoranda o vzájomnej spolupráci medzi Najvyšším správnym súdom SR a Justičnou akadémiou SR

V dňoch 23.06.2021 – 24.06.2021 sa uskutočnilo v Detašovanom pracovisku Justičnej akadémií SR v Omšení prvé spoločné zasadnutie sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Slávnostné otvorenie zasadnutia pléna Najvyššieho správneho súdu SR sa uskutočnilo za prítomnosti jeho predsedu JUDr. Pavla Naďa a riaditeľa Justičnej akadémie SR JUDr. Petra Hullu.

Po slávnostnom otvorení bolo podpísané „Memorandum o vzájomnej spolupráci medzi Najvyšším správnym súdom Slovenskej republiky a Justičnou akadémiou Slovenskej republiky o vzájomnej spolupráci na nasledujúce obdobie. Spolupráca bude zameraná na výmenu informácií o vzdelávacích aktivitách, vydavateľskú a publikačnú činnosť, participovanie na organizovaní spoločných akcií a spoluprácu na úrovni inštitucionálnych knižníc v oblasti knižnično-informačných služieb.