Česká republika, Praha - Konferencia riaditeľov justičných škôl

V dňoch 29.9.2022 – 30.9.2022 sa uskutočnila v Prahe konferencia riaditeľov, ktorú organizovala Európska justičná vzdelávacia sieť so sídlom v Bruseli. Konferencie sa zúčastnil JUDr. Peter Hulla, riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky a JUDr. Dagmar Hupková. Konferencia sa uskutočnila v rámci predsedníctva Českej republiky v Rade Európskej únie. Konferencia vytvorila platformu a fórum na výmenu poznatkov a skúsenosti v oblasti justičného vzdelávania. Taktiež boli prezentované nástroje, ktoré napomôžu implementácií Strategického plánu, ktorý bol prijatý na roky 2021 – 2027.

Česká republika, Praha - Konferencia riaditeľov EJTN