JUDr. Dagmar Papcunová

Meno :                                   Dagmar

Priezvisko:                            Papcunová

Titul:                                      JUDr.

Dátum narodenia:              28. 01. 1956

Miesto narodenia:               Brno

Stav:                                       vydatá

Deti:                                       dve

 

01. 01. 2011 - 09.02.2015 - zástupca riaditeľa Justičnej akadémie SR

01. 05. 2000 - 31. 12. 2010 - vedúca protokolu  generálneho prokurátora Slovenskej republiky, prokurátorka

01. 05. 1995 - 01. 05. 2000 - vedúca oddelenia protokolu podpredsedu vlády a ministra financií Slovenskej republiky

01. 01. 1991 - 01. 05. 1995 - vedúca protokolu ministra spravodlivosti Slovenskej republiky

1979 - 1991 - podnikový právnik Bratislava

 

Vzdelanie:

1962 - 1971 základná deväťročná škola Schiffelova, Bratislava

1971 - 1975 gymnázium Metodova, Bratislava

1975 - 1979 Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

1982 štátna rigorózna skúška v odbore právo s priznaním  titulu „JUDr."

1986 - 1988 postgraduálne štúdium na Právnickej fakulte UK v Bratislave, občiansko - právny smer

1993 - 1994 postgraduálne štúdium na Právnickej fakulte UK v Bratislave, odbor medzinárodné právo a vzťahy

1995 vykonanie odbornej justičnej skúšky

2001 absolvovanie kurzu nemeckého jazyka pre právnikov v Goetheho inštitúte v Bone, Nemecko

2002 absolvovanie kurzu nemeckého jazyka v Rakúskom Inštitúte Bratislava

 

Účasť v odborných komisiách/pracovných skupinách :

2009 ako členka komunikačnej siete OLAF zapojená do medzinárodného projektu Hercules II. k téme „OLAF - pre európskych občanov. Úloha medzinárodnej spolupráce pri prevencii podvodov a zneužívania európskych fondov, integrovaná informačná kampaň"

2006 - doposiaľ menovaná generálnym prokurátorom SR za stálu členku komunikačnej siete OLAF (Európsky úrad boja proti podvodom) so sídlom v Bruseli

2005 - doposiaľ menovaná generálnym prokurátorom SR za členku odbornej  Slovensko-bavorskej komisie

2002 menovaná generálnym prokurátorom SR za členku Sasko - slovenskej pracovnej skupiny

 

Lektorská činnosť :

2008 - 2010 prednášky pre sudcov súdov SR a zamestnancov  Ministerstva spravodlivosti SR na tému

„ spoločenská etika a diplomatický protokol"

od roku 2006 externá lektorka Justičnej akadémie SR prednášky pre sudcov, prokurátorov, právnych čakateľov prokuratúry a vyšších súdnych úradníkov na tému „spoločenská etika a diplomatický protokol"

 

Jazykové znalosti :

nemecký jazyk         aktívne

ruský jazyk                aktívne

bulharský jazyk        aktívne

český jazyk               aktívne

anglický jazyk           pasívne