JUDr. Peter Hulla

Meno:                        Peter

Priezvisko:                Hulla

Titul:                           JUDr.

Dátum narodenia:  11.09.1964

Rodinný stav:            ženatý

 

Odborné skúsenosti:

 

1.5. 2007 - riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky

 

od 2005 - externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky

 

2004-2005 - Slovenská advokátska komora - lektor

 

2003-2004 - Komora komerčných právnikov SR - člen skúšobnej komisie lektorov

 

od 2000 - Ministerstvo spravodlivosti SR - člen legislatívnej komisie

 

od 1999-2000 - Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici člen katedry obchodného práva

 

od 1998-1999 - Ministerstvo spravodlivosti SR - člen pracovného tímu v rámci projektu PHARE

 

od 1995 - 2005 - OS Banská Bystrica - podpredseda OS pre veci obchodné

 

od 1990 - OS Banská Bystrica - sudca na obchodnom oddelení

 

1988-1990 - KS Banská Bystrica - justičný čakateľ

 

Vzdelanie:

 

1984-1988 - Právnická fakulta Univerzity Komenského - prom. Práv

 

1991 - Právnická fakulta Univerzity Komenského - JUDr.

 

Jazykové znalosti:

 

anglický jazyk - pasívne

ruský jazyk - aktívne

český jazyk- aktívne

 

 

Publikačná činnosť:

 

Minimalizácia rizík konateľov a prokuristov v s.r.o. -autor, január 2002

Vydavateľ - Verlag Dashofer - knižná publikácia

 

Vzory zmlúv, podaní a listín spoločností s ručením obmedzeným  po novele obchodného zákonníka- autor, august 2002 Vydavateľ - Daniel .j. Krátky , Ksenak, Laskovsky  & Partners a.s. - knižná publikácia

 

Unternehmer in der Slowakei -autor, február 2005

Vydavateľ - Neuer Wissenschaftlicher Verlag GmbH, Rakúsko - knižná publikácia