JUDr. Zuzana Ďurišová

     JUDr. Zuzana Ďurišová pôsobila vo funkcii riaditeľky Justičnej akadémie v období od 1. septembra 2004 do 1. marca 2007.

 

Vzdelanie:

  • 1965 - 1968 SVŠ Novohradská ul., Bratislava
  • 1968 - 1974 Právnická fakulta UK Bratislava

 

Jazykové schopnosti

  • Nemecký jazyk - aktívne

 

Odborná prax

  • 1974 - 1987 podniková právnička vZPA Bratislava
  • 1987 - 1991 štátna arbitráž, najskôr KŠA, potom ŠA SR (funkciu štátnej arbiterky vykonávala od r. 1988 po zložení arbiterských skúšok)
  • 1991 - 1992 riaditeľka odboru na Federálnom úrade pre hospodársku súťaž
  • 1992 - dodnes Najvyšší súd Slovenskej republiky, sudkyňa obchodného kolégia, od 1. 7. 2003 predsedníčka senátu

 

 

Odborné aktivity:

 

1996 - doposiaľ      členka redakčnej rady Bulletinu Slovenskej advokácie

1992 - doposiaľ      členka skúšobnej komisie pre advokátske skúšky                                  

2005 - 2007             členka Kuratória Akadémie európskeho práva v Trieri

2006 - doposiaľ      Tlačová rada Slovenskej republiky, člen, t. č. predseda

2009 - doposiaľ      externý lektor na Bratislavskej vysokej škole práva

 

Publikačná činnosť: od roku 1997 členka autorského kolektívu odborného časopisu „Zo súdnej praxe"